Strandhotel Het Hoge Duin

Rijckert Aertszweg 50
1949 BD Wijk aan Zee
tel: +31 (0) 251 37 42 02Route description

Hotel Het Hoge Duin is situated 40 meters above sea level with a gorgeous view over sea, the beach and the dunes. The beach is almost at the foot of the hotel. Most of our rooms have seaview. we can also offer you a cosy restaurant, in summertime a great terrace and nice rooms for party's, weddings, business meetings and group travelling. A unique company in a unique piece of the Netherlands.

Rooms

Packages

Facilities

Terrace

Enjoy the beautiful view at 40 m height, wind-protected by glazing all round. In fine weather, you can enjoy this breathtaking view already at breakfast. Or would you like to end the evening with a nice dinner on our terrace? You're most welcome!

 img-9785.JPG

Sauna

The infrared sauna can be used upon reservation for 2 or 3 people. Bathrobes and slippers are available at the sauna so that you can relax at your room after your sauna experience. The costs are € 15/hours. 

img-8750.JPG

Bike rental

The hotel offers high-quality bicycles. The rental price is € 12,50/ bike / day. 
We recommend to make a reservation beforehand.

fietsen.jpg

Meetings

Meetingrooms

Strandhotel "Het Hoge Duin" is situated on a dune, right on the beach. Inspirational, relaxing, business
But also refreshing. Your conference, advanced training or presentations are excellent to combine with a
Beach hike or other beach activities. On request we offer in cooperation with a eventagentur also active meetings including teambuilding and sportive beach activity.

Strandhotel Het Hoge Duin offers 2 meeting rooms

All meeting rooms offer free Wi-Fi and are equipped with a flipover and a screen for a beamer. On request, beamer, laptop and audio-visual media are available for a fee. During the meeting we offer in the meeting room unrestricted coffee, tea, ice water, biscuits and energybites. In the fridge are soft drinks located (on the basis of retro-calculation). You can also choose for a snack
(Muffin or hot sausage roll). The hotel offers free parking.
 

Booking terms and conditions

When you expect to arrive after 6 pm please notify us by sending an email to info@hethogeduin.nl

You need to check out before 11:00 hrs.

Terms of payment:

We kindly ask you to pay the amount in Eurosat least 14 days before arrival,
on IBAN nummer NL 15 RABO 0337 5680 30, BIC RABONL2U, Strandhotel Het Hoge Duin. Please mention the reservation number.

If you have booked within 2 weeks prior to arrival, you can pay at check-in.

Cancellation standard fare:
1 month prior arrival: free of charge
14 days prior arrival: 15% of the total amount
7 days prior arrival: 35% of the total amount
3 days prior arrival: 60% of the total amount
1 day days prior arrival: 85% of the total amount
within 24 hours prior arrival: 100% of the total amount

Non-refundable fare: has been paid already and cannot be rebooked or canceled anymore.

Terms and conditions

In case of cancellation:

More than 1 month before arrival you are not obliged to pay any amount to us.

More than 14 days before arrival you are obliged to pay 15% of the reservation value to us.

More than 7 days  before arrival you are obliged to pay 35% of the reservation value to us. 

More than 3 days  before arrival you are obliged to pay 60% of the reservation value to us. 

More than 24 hours before arrival you are obliged to pay 85% of the reservation value to us.

Within 24 hours  before arrival you are obliged to pay 100% of the reservation value to us. 
 
These percentages are legally defined in article 9.2.1 of the Uniform Conditions for the Hotel and Catering Industry 2017.

Privacy policy

Privacy Statement 
 
Het hotel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Dit Privacy Statement verduidelijkt hoe zorgvuldig wij omgaan met persoonsgegevens. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit Privacy Statement vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via e-mail: avg@hethogeduin.nl  
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming
 
Het hotel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt het volgende met zich mee:
 
- Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en zullen deze te allen tijde respecteren. - Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, het type persoonsgegevens en deze doelen vindt u verderop in dit Privacy Statement. - De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. - Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming mochten wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. - Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen. - Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt.
 
 
Verwerking persoonsgegevens
 
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:
 
- Het maken van een reservering - Het uitbrengen van een offerte - Het versturen van (optie)bevestigingen - Het verstrekken van informatie n.a.v. het geboekte verblijf - Het versturen van nieuwsbrieven (mits u daar toestemming voor heeft gegeven) - Het verstrekken van informatie in verband met gevonden voorwerpen
 
Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: - NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres - Legitimatie en indien van toepassing een kenteken (bij de check-in) - Betaalinformatie ten behoeve van overeenkomsten, zoals een IBAN-nummer en een    betalingskenmerk
 
Verstrekking aan derden
 
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij maken gebruik van een derde partij voor het versturen van nieuwsbrieven. Wij geven geen persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Indien bijvoorbeeld de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt, dienen wij mee te werken en zijn dan verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden mits u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 

 
Bewaartermijn 
 
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Gastgegevens worden tot 2 jaar na uitcheck bewaard, om zodoende eventuele vervolgreserveringen die u wilt maken voor u te vereenvoudigen. De gegevens zullen automatisch 2 jaar na uitcheck worden verwijderd.  Indien u wilt dat uw gegevens eerder worden verwijderd, dan kunt u dit kenbaar maken via avg@hethogeduin.nl. 
 
Beveiliging
 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: - Back-up van belangrijke gegevens  - Automatische updates van systeemsoftware en antivirusprogramma - De systemen zijn vergrendeld met username en wachtwoord - Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot het systeem met gegevens
 
In het hotel zijn in een aantal openbare ruimtes bewakingscamera’s aanwezig. Deze dienen ter voorkoming van diefstal of vernieling en voor de veiligheid van onze gasten en medewerkers. De beelden worden maximaal twee weken bewaard. Indien er een incident is vastgelegd dan worden de betreffende beelden bewaard totdat het incident is afgehandeld. De beelden worden niet aan derden beschikbaar gesteld, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Indien bijvoorbeeld de politie in het kader van een onderzoek beelden bij ons opvraagt, dienen wij mee te werken en zijn dan verplicht deze af te geven.
Cookies Het hotel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Het hotel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 

Rechten met betrekking tot uw gegevens 

 
U hebt recht op inzage, wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens door ons of door onze verwerkers. Daarnaast hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij. Wij kunnen u uiteraard vragen om legitimatie, voordat wij gehoor kunnen geven aan een dergelijk verzoek.
 
Klachten 
 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Mocht u, nadat wij contact met elkaar hebben gehad, niet tevreden zijn over het resultaat, dan betreuren wij dat uiteraard. U hebt dan het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).